Programy

Nižšie uvedené ceny sú pri faktúre posielanej poštou.
Pri elektronickej faktúre je u všetkých programov zľava 0,40 € vo výške poštovného.

V súčastnosti máte na výber z týchto programov internetu.

Ekonomik
Rýchlosť sťahovania: 4/6 Mbit/s
Rýchlosť odosielania 0,5 Mbit/s 
12 mesačná viazanosť
Cena: 9,99 €
Ekonomik 2
Rýchlosť sťahovania: 6/8 Mbit/s
Rýchlosť odosielania 0,768 Mbit/s
12 mesačná viazanosť
Cena: 13,50 €
Štandard
Rýchlosť sťahovania: 12/18 Mbit/s
Rýchlosť odosielania 1/2 Mbit/s
Bez viazanosti.
Cena: 19,92 €
Štandard akcia
Rýchlosť sťahovania: 12/18 Mbit/s
Rýchlosť odosielania 1/2 Mbit/s
12 mesačná viazanosť
Cena prvé 4 mesiace: 13,24 €
Cena zostávajúcich 8 mesiacov:
19,92 €
Profi 1
Rýchlosť sťahovania: 18/22 Mbit/s
Rýchlosť odosielania 2/4 Mbit/s
Cena: 31,87 €
Profi 2
Rýchlosť sťahovania: 22/35 Mbit/s
Rýchlosť odosielania 3/5 Mbit/s
Cena: 39.84 €


Pozor NOVÉ
Nemusíte platiť za
prijímacie zariadenie!
Môžete si ho prenajať!
Info nájdete v sekcií
Prenájom zariadenia


Cenník

Všeobecné zmluvné podmienky

Zmluva JUKO

Oznam o ochrane osobných údajov