Kontakt

Kontaktné údaje

Obchodné meno: JUKO s.r.o. Prešov
Sídlo (adresa): Slovenská 65
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 31 656 536
DIČ: 2020522185
IČO DPH: SK2020522185
Registrácia: OR OS: Prešov Sro 577/P

Tel.: +421 908 940 513
+421 905 416 567
E-mail: juko@juko.sk
alebo jukopresov@gmail.com

Ing. Vladimír Koporec
konateľ
telefón: +421 908 940 513
e-mail: vkoporec@juko.sk
Ing. Ľubomír Vaško
konateľ
telefón: +421 905 416 567
e-mail: lvasko@juko.sk